Helende hypnose en therapie helpt!

 • Lijken problemen groot en complex?
 • Denk je dat je enige bent met deze gedachten ?
 • Vraag je je af waar je heen wilt?
 • Hoe kom je bij je innerlijke wijsheid?
 • Wat is waar, hoe kan je erop vertrouwen?

Graag begeleid ik jou hierbij. Ik help je met oefeningen voor het aanleren van nieuwe vaardigheden, zodat je in staat bent om nieuwe uitdagingen aan te gaan. Dat kan met hypnotherapie, healing en reading.

Mijn aanpak

Ik werk met hypnotherapie, het therapeutisch gesprek, healing en reading.

Hypnotherapie

Hypnotherapie maakt gebruik van verschillende technieken en van trance ofwel lichte tot diepere ontspanning. In trance betekent ‘met verscherpte aandacht naar binnen gekeerd’, waardoor op een andere manier wordt waargenomen dan in het actieve dag bewustzijn. In trance worden gemakkelijker verbanden gelegd en is er een grotere ontvankelijkheid voor wat helpt, of wat belangrijk of nodig is.
Tijdens trance ben je bewust en niet in slaap.
Zonder dit bewust te zijn, verkeer je regelmatig in verschillende stadia van bewustzijn. Deze stadia zijn van belang, omdat hierin verwerking plaats vindt, zodat in het dagelijks leven alle opgedane informatie en kennis kan worden ingezet.

Daarom is het zo belangrijk om naast de dagelijkse activiteit tot rust en ontspanning te komen. Juist tijdens slaap en momenten van stilte en meditatie worden indrukken en ervaringen verwerkt en opgeslagen. Hierdoor wordt focus en concentratie in het dagelijks leven beter vastgehouden en zijn acties scherper en meer direct.
Dit heeft een positieve invloed en een blijvend effect op elk aspect van het leven.

Als hypnotherapeut werk ik met verschillende technieken als regressie, innerlijk kind werk, werken met delen, losmakingsritueel, NLP, ACT, pijnverandering, creativiteit en psycho-educatie.

Toepassing van hypnotherapie maakt het uiten van pijnlijke gevoelens mogelijk. Gevoelens kunnen worden verwerkt en leiden tot inzicht. Daarnaast kunnen belemmerende, negatieve of destructieve gedachten en overlevingsstrategieën worden omgezet in waardevolle gedachten en strategieën.

Gedachten en gevoelens raken beter op elkaar afgestemd en geven ruimte voor nieuwe gedrag, voor nieuwe handelingen en een verruimde geest.

Thema’s om mee te werken zijn bijvoorbeeld:

 • Werken met gevoelens van rouw en verlies, verdriet, somberheid en depressieve gevoelens, angst en onzekerheid
 • Onderzoeken van belemmerende gedachten en overtuigingen als: ik ben het niet waard, het heeft toch geen nut, ik kan het niet, ik weet het niet ed
 • Opkomen voor jezelf, assertiviteit, weerbaarheid
 • Zingeving

Therapeutisch gesprek

Een therapeutisch gesprek heeft verduidelijking en verdieping als doel. Door bepaalde gesprekstechnieken en vraagstelling wordt dieper ingegaan op dat wat gezegd word. Het gevolg is dat een gedachtegang wordt onderbroken en op een diepere laag betekenis wordt gezocht en ervaren. Het proces wordt vaak als intensief en verrassend aangevoeld. Een therapeutisch gesprek kan kernen blootleggen, als ook de hulpvraag en is daarom waardevol.

Het therapeutisch gesprek is individueel of tussen twee of meerdere personen mogelijk. Gelijkwaardigheid, veiligheid, luisteren en elkaar horen zijn belangrijke voorwaarden.

Daarnaast kan een bijeenkomst met een bepaald thema worden georganiseerd.

Healing

Tijdens een healing stem ik af op de energie van de cliënt met als doel om balans te brengen en te benoemen wat voelbaar is.

Als mens hebben wij een elektromagnetisch veld om ons heen, dat wil zeggen dat dit veld uit twee polen bestaat, de plus en de min pool. Dit veld kan uit balans zijn door belemmerende denkpatronen, emoties of gebeurtenissen. Een teveel of te weinig energie kan in balans worden gebracht.

Het benoemen wat voelbaar is, is belangrijk voor herkenning en het beseffen van de waarde, omdat er in het dagelijks leven gemakkelijk aan voorbij wordt gegaan.

Deze bewustwording leidt tot inzicht en verandering. En daarom tot blijvende versterking van het elektromagnetisch veld, met meer flow, vitaliteit en gezondheid.

Reading

In een reading stem ik af op de energie voor een persoonlijke lezing en wordt besproken, wat nu belangrijk is in het dagelijks leven, werk of relatie..
Het doel is het scheppen van duidelijkheid, hoe met iets om te gaan of keuzes te maken.
Naast het benoemen van het thema, geef ik praktische tools en tips of oefeningen.
Graag werk ik een hulpvraag met je uit, zodat je goed verder kan.
Na een healing of reading is er de mogelijkheid om eventueel met therapeutische sessies verder te gaan.

De sessies

De eerste sessie is een intakegesprek, waarin de hulpvraag en het behandelplan worden vastgesteld. Per sessie kan worden besloten om af te ronden of waarmee verder wordt gegaan of voor een pakket worden gekozen.
Ik geef oefeningen voor het aanleren van nieuwe vaardigheden om nieuwe uitdagingen aan te gaan en geef in overleg huiswerkoefeningen mee.
De laatste sessie is dan een evaluatie of afrondend gesprek.

Vraag je zorgverzekeraar of je in aanmerking komt voor een vergoeding voor hypnotherapie.
Healing of reading wordt niet vergoed.

Helende hypnose en therapie beoogt een brug te zijn van A naar B

 • Stimuleren van het vertrouwen om moeilijkheden aan te gaan en op te lossen
 • Sterker te worden door overwinningen te behalen
 • Inzetten van levenskracht en persoonlijk talent
 • Vergroten van levensvreugde
 • Verbeteren van levenskwaliteit
 • Verbeteren van gezondheid
 • Delen met anderen
Neem contact op

12 + 2 =